Ecomp
Ecomp Ecomp

O společnosti :

Společnost ECOMP je dynamicky rozvíjející se firma působící na poli nejmodernějších informačních technologií. Naše podnikání jsme opřeli o fenomén dneška - Internet resp. telekomunikace a veškeré naše aktivity jsou úzce spjaty s poskytováním všech služeb, které se týkají právě zajištění dokonalé komunikační a informační platformy nejen pro zákazníky ze segmentu malých nebo středních firem, ale také běžných domácích uživatelů. Díky několikaletým zkušenostem v oblasti poskytování Internetového připojení, zejména pro podnikovou klientelu, jsme zmapovali skutečné potřeby našich zákazníků a kromě samotného přístupu k Internetu v současné době zajišťuje firma ECOMP ještě služby v oblastech:

Naší snahou je poskytovat služby v oblasti informačních technologií komplexně tak, abychom byli schopni pokrýt veškeré potřeby našich zákazníků. Stále více se do popředí dostávají služby typu internetová telefonie a multimediální přenosy a zde již nestačí standardní přístup k infrastruktuře Internetu. ECOMP velmi flexibilně reaguje na nové požadavky nejen výstavbou vysokorychlostních optických infrastruktur, ale zejména velkými investicemi do oblasti přístupových sítí a vybavení aktivních komponentů naší sítě tak, abychom mohli s velkou rezervou poskytovat veškeré služby dneška a udělali si i poměrně slušný prostor do budoucna. Naše investice je velkým přínosem i pro naše stávající a budoucí zákazníky, neboť lze s firmou ECOMP počítat jako se stabilním partnerem v oblasti služeb IT, jež jsou opřené nejen o zkušenosti, ale také o obrovský rozvoj infrastruktury tak, abychom byli schopni reagovat na vaše potřeby. Jsme si toho dobře vědomi a již dnes stavíme dálnice do budoucnosti. Díky flexibilní koncepci výstavby naší sítě máme možnost nabídnout naše služby nejen podnikové klientele, ale také početné skupině domácích uživatelů. Spokojení uživatelé jsou pro nás velkou motivací v oblasti rozvoje sítě a nabídky stále nových služeb dle posledních trendů dnešní doby na poli IT. Sít ECOMP je tvořena páteřními optickými a mikrovlnnými spoji ve frekvenčních pásmech 3.5GHz, 5GHz, 10GHz, 13GHz, 18GHz až 32GHz. Jsme kdykoliv připraveni nabídnout Vám naše služby a věříme, že se stanete také jedním ze spokojených zákazníků firmy ECOMP.


Internetové a datové služby | Hlasové služby | Bezdrátové sítě | Helpdesk | Dokumenty ke stažení | Otázky a odpovědi | Volné pozice | Kontakty | O společnosti

© 2016 ECOMP spol. s r.o., všechna práva vyhrazena.